Tornbjerg Gymnasium i forhold til varsling om lockout fra staten

Staten har varslet lockout på det offentlige område, og de fleste medarbejdere på Tornbjerg Gymnasium vil være omfattet af konflikten, hvis den træder i kraft. Varslet betyder, at en konflikt her tidligst kan træde i kraft 10. april.

Det er Undervisningsministeriets opfattelse, at det er langt fra givet, at der kommer en konflikt, og at der fortsat arbejdes for at nå en forhandlingsmæssig løsning. Tornbjerg Gymnasium planlægger derfor indtil videre at gennemføre undervisningen som planlagt, og det omfatter også studierejser og terminsprøver.

Yderligere information om situationen vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside om OK18-situtationen, www.uvm.dk/OK18. Skolen vil orientere elever og forældre nærmere, når der foreligger yderligere, væsentlig information.