JAZZEKSPRESSEN

Et uformelt retro-hygge-sted i skolens kælder for elever og lærere efter skoletid og ved små festlige lejligheder. Jazzekspressen ledes af en bestyrelse, valgt blandt eleverne. Siden 2016 i udvidede lokaler.

Følg os på Facebook