Vild med…EU!

I en tid hvor reality programmer og talentshows fylder stadigt mere i medier og unges bevidsthed, kan det synes svært, at overbevise unge mennesker om at EU og europæisk samarbejde er interessant og vigtigt. Dette er ikke tilfældet på Tornbjerg Gymnasium, hvor elever på tredje år deltager i det europæiske ungdomsparlament.

I begyndelsen af november, deltog elever fra Tornbjerg Gymnasium i det europæiske ungdomsparlaments konference i Haag, Holland. Under overskriften ”Young Energy for Europe” skulle Tornbjerg Gymnasiums elever sammen med unge fra 14 andre EU lande, udarbejde resolutioner til en række problemstillinger, der knytter sig til de energimæssige udfordringer Europa står overfor. Dette være sig fx både i forbindelse med udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold, vækst- og erhvervsstrategi og arbejdsløshed.
Tornbjerg Gymnasiums elever skulle forud for konferencen sætte sig ind i et omfattende sagsområde, vekslende fra særaftaler vedrørende udfordringer angående Ruslands energiforsyning, miljøspørgsmål og ikke mindst de meget nærværende økonomiske udfordringer, som stort set alle medlemslande står overfor.
De unge odenseanere arbejdede i hver sin kommission, og skulle på baggrund af grundigt arbejde præsentere og forsvare deres resolutionsforslag for resten af parlamentet. Dette stillede store krav til elevernes forberedelse, samarbejdsevne og forhandlings- samt debatevne.
Formålet med det europæiske ungdomsparlaments arbejde, er, at øge bevidstheden om EU blandt unge i hele EU, og ikke mindst prikke til deres europæiske identitet. Dette vil udfordre elevernes viden om EU-anliggender samt deres evne til dialog, samarbejde og forhandling – alt sammen på et fremmedsprog

Billeder fra European Youth Parliament: