Adgang til undervisningsbeskrivelser

 • Klik på https://ludusweb.tornbjerg-gym.dk/censor
 • Skriv det fremsendte
  Brugernavn: ***
  og Kodeord: ***
 • Indtast en del af dit eget navn i feltet “Censornavn” og tryk på “Anvend filter “for at få en liste over præcis de eksamener, hvor du skal være censor.
 • Bemærk: Hvis du indtaster hele navnet, skal du anvende følgende format:
  efternavn, fornavn (husk kommaet).
 • Undervisningsbeskrivelsen for et hold vises i skærmens midterste del, når du klikker på den understregede fagbetegnelsen i fag-kolonnen.
 • Klik her på fanen “Undervisningsbeskrivelse”
 • Klik på den understregede dato og en pdf-udgave af undervisningen åbnes.
 • Ved klik på printerikonet kan undervisningsbeskrivelsen printes.

Nemt ikk’?