Frie valgfag på Tornbjerg Gymnasium (gl. ordning)

Ved nogle videregående uddannelser er der specifikke adgangskrav, der kan omfatte krav om fag på bestemte niveauer.
I listen over skolens udbud af valgfag er det markeret, hvilke af de udbudte fag, der indgår som specifikt adgangskrav. I uddannelsesguiden ug.dk findes en oversigt.

+    = faget findes på det pågældende niveau
–   = faget findes ikke på det pågældende niveau
(+)  = Dette fagniveau indgår som specifikt adgangskrav til en eller flere videregående uddannelser
se nærmere i uddannelsesguidens oversigt

 

 fag  C-niveau  B-niveau  A-niveau
 billedkunst  +  +  –
 biologi  + (+)  +
 dramatik  +  +  –
 engelsk  – (+)
 filosofi  +  +
 fransk*  –  (+)
 fysik  –  (+)  (+)
 idræt  –  +  –
 kemi  +  (+)  (+)
 latin  +  –
 matematik  – (+)  (+)
 mediefag  +  –  –
 musik  +  +  +
 naturgeografi  –  –
 psykologi  +  +  –
 religion  –  +  –
 samfundsfag  –  (+)  +
 spansk**  –  –  (+)
 tysk  –  –  (+)

 

* både fortsætter- og begynderniveau
** vælges tidligt i forløbet som begyndersprog på A-niveau