Team Danmark Uddannelsespartner

Udvalgt på baggrund af at:

  • Skolen lever op til det kvantitative krav angående antallet af  elever med en sportslig godkendelse fra Team Danmark.
  • Skolens tilbud til Team Danmark-eleverne er forankret både i skolens ledelse og blandt de ansatte
  • Skolens tilbud til Team Danmark-eleverne er bredt, og sikrer den nødvendige fleksibilitet i hverdagen, f.eks. mulighed for:

·        forlængede forløb,
·        morgentræning,
·        supplerende og virtuel undervisning,
·        individuelle afleveringsfrister,
·        adgang til skolens egne træningsfaciliteter,
·        buddy-ordning,

  • Skolen har afsat forholdsvis meget tid til Team Danmark koordinator, og skolens øvrige ansatte modtager efteruddannelse for at være forberedt på elevernes udfordringer.

Team Danmark: Kombinere elitesport og ungdomsuddannelse.

Ansøgningsskema til Team Danmark findes her