Ekskursioner og studieture

En del af undervisningen forgår uden for skolen.

Det kan f.eks. dreje sig om

Ekskursioner til fx

  • Virksomhed (Damec etc)
  • Universitetet (seminarer og foredrag fx arrangeret af UNF, Botanisk Have, Kbh.)
  • Naturområde (majsmark, Kohaveskoven, Davinde grusgrave, Havet ved Fyns hoved etc.)

Studierejser, der kan være:

  • Længere udenlandsrejse i 2.g (London, Rom, Malta, New York etc. afhængig af studieretning)
  • Korterevarende inden- og udenlandsrejser (København, Hamburg etc.)
  • Studieture er en integreret del af skolen internationaliseringsstrategi, læs her