Job på Tornbjerg

Tornbjerg Gymnasium er en fremsynet og udviklingsorienteret skole, der baserer sig på dialog på og mellem alle skolens niveauer. Der er et konstruktivt samarbejde om tilrettelæggelsen af arbejdet mellem lærere, administration og ledelse, præget af en fleksibel indstilling, hvor vi prøver at finde løsninger.

Nyansatte lærere tilbydes en mentor i form af en fagkollega, som er behjælpelig med introduktionen til skole og undervisning. Skolen har, støttet af en it-tekniker og pædagogiske it-vejledere, gode it-forhold, og alle lærere får tilbudt en bærbar medarbejder-pc. Alle skolens undervisningslokaler er forsynet med elektroniske tavler. Der afholdes regelmæssigt kurser og workshops om brug af tavlerne og it i almindelighed.

Vi arbejder systematisk med at skabe gode fælles rammer for undervisningen. Eksempelvis opererer skolen med en rammeplan for de flerfaglige forløb. Teamsamarbejdet er under fortsat udvikling, og vi ønsker at blive endnu bedre til videndeling inden for og mellem de forskellige fag. Reform 2017 implementerer vi gennem et udstrakt samarbejde, som inddrager mange af skolens lærere i planlægning og udførelse.

Skolen har i de seneste år gennemført en betydelig til- og ombygning, der har givet os rigtigt gode faciliteter til undervisningen, et studiecenter til eleverne og fine faciliteter til medarbejderne.

Vi lægger vægt på faglig og pædagogisk udvikling, så eleverne møder et udfordrende læringsmiljø præget af samarbejde og med plads til alle. I den kommende tid skal vi arbejde med at udnytte de nye muligheder, vi har fået med udvidelsen, og der er plads til mange nye gode ideer.

Tornbjerg Gymnasium er en internationalt orienteret, udadvendt skole, der i vid udstrækning forsøger at inddrage skolens elever i mødet med omverdenen gennem fx studie- og udvekslingsrejser. Tornbjerg tilbyder også en særlig eliteidrætslinje, hvor eleverne kan kombinere stx-uddannelsen med sportslig udvikling på eliteplan.

Der er på Tornbjerg gode muligheder for efteruddannelse. Vi arbejder aktivt for at udvikle personalepolitikken yderligere til gavn for alle ansatte. Der er et godt socialt netværk mellem de ansatte, som vi hele tiden forsøger at udvikle gennem forskellige initiativer.

Stillingsannonce – se www.gymnasiejob.dk