Årets første studenter

 

 

De første studenter springer ud på Tornbjerg 2018. Traditionen tro hejser de flaget sammen med rektor Carsten.

Sidste fag var AT, nu venter Gallafest onsdag og dimission fredag!