Tilbage

Sådan bliver du optaget

IMG_0150

Ansøgning

Du kan finde og udfylde ansøgningsskemaet vedr. optagelse på elektronisk form på

www.optagelse.dk

 

Hvis du ønsker optagelse på Tornbjerg Gymnasium (uddannelsen til studentereksamen, stx), skal du inden udfyldelsen have besluttet dig for

  • Hvilket af sprogene tysk, fransk eller spansk, du ønsker som 2. fremmedsprog
  • Hvilket af fagene billedkunst, musik eller dramatik, du ønsker som kunstnerisk fag

 

Bemærk venligst, at der for nogle studieretninger er begrænsninger på mulighederne for valg af 2.
fremmedsprog eller kunstnerisk fag.

 

Din ansøgning om optagelse i gymnasiet skal være udfyldt og afleveret elektronisk senest 1. marts,
men der kan være en tidligere frist på din skole. Ansøgere, der ikke pt. går i skole eller på efterskole, skal sende ansøgningen, inden 15. marts. Du kan få hjælp til din
ansøgning fra din vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Særligt vedr. Tornbjerg Elite og den firårigeordning

Hvis du er eliteidrætsudøver og har ønske om at udnytte Tornbjerg Elite‐ordningen med en særlig treårig tilrettelæggelse af uddannelsen, så skal du først have en idrætslig godkendelse gennem
Tornbjerg Gymnasium. Ansøgningsfristen er primo februar (se Tornbjerg Elites hjemmeside).

 

Ønsker du at benytte TeamDanmark‐ordningen , som desuden giver mulighed for en firårig
tilrettelæggelse, kræver det en godkendelse fra TeamDanmark.
Elever, der følger Musikalsk Grundkursus (MGK), har også mulighed for et en firårig
tilrettelæggelse.

 

Du kan få nærmere oplysninger om alle disse muligheder hos uddannelsesleder Georg Sveistrup.
Han træffes på orienteringsmødet i januar, på Tornbjerg Elite‐aftenen, der normalt afholdes i januar og ellers på telefon 66 157102.