Skolens ansatte

E-postadresse: initialerne efterfulgt af @tornbjerg-gym.dk

KR - Anders Kristoffersen

kemi, matematik

AF - Anette Fog

biologi, matematik

HE - Anna Heebøll

historie, samfundsfag

ABN - Anne Bagger Nielsen

fransk, engelsk

AH - Anne-Sofie Ryrberg Høyer

dansk, billedkunst

AK - Annette Kjærgaard

kursusleder, dansk, samfundsfag

BA - Balder Asmussen

historie, samfundsfag

BB - Bo Barbesgaard

dansk, historie, spansk

CC - Carsten Claussen

rektor, matematik, fysik, datalogi

Tlf.: 2363 9394

CM - Casper Månsson

idræt

CH - Claus Christoffersen

servicemedarbejder

TlfL:2598 0087

CKJ - Claus Kok Jensen

servicemedarbejder

CN - Claus Rode Nielsen,

oltidskundskab, tysk

EF - Elisa Franck

dansk, samfundsfag

MI - Erik Mikkelsen

biologi, matematik, musik

KI - Erika Kirsch

studievejleder, tysk

Tlf.: 2598 0491

SN - Esben Schiøler Nielsen

fysik, historie

EG - Eva Grady

læsevejleder, engelsk, religion

ES - Eva Stentebjerg Lethan

matematik, idræt

FR - Finn Roholt Pedersen

engelsk, idræt

FP - Flemming Petersen

webmaster, IT-vejleder, biologi, kemi

SV - Georg Sveistrup

Uddannelsesleder, Tornbjerg Eliteidræt,historie, idræt

Tlf.: 2598 0089

GC - Gitte Christensen

tysk, spansk

HL - Helle Larsen

sekretær, (Elever) + Tornbjerg Eliteidræt

HP - Helle Petersen

biblioteksmedhjælper

HT - Henrik B. Thomsen

dansk, religion

JKC - Jacob Kaas Christensen

fysik, matematik

JC - Jannik Juhl Christensen

matematik, filosofi

BJ - Jens Bjernemose

kemi, matematik

LU - Jens Lund

matematik, fysik

JM - Jesper Thøis Madsen

studievejleder, musik, historie

Tlf.: 2598 0490

JD - Jette Drøhse

sekretær, (Løn, økonomi)

KH - Karin Hollands

dansk, idræt

KS - Kirsten Skougaard

uddannelsesleder, musik, tysk

Tlf.: 2598 0088

KT - Kirsten Thune

sekretær, elever

KC - Klavs Runge Christiansen

laboratoriemedhjælper

KJ - Kristina Jensen

engelsk, dansk

LK - Lars Steffen Krogsholm

samfundsfag, religion, filosofi

LRN - Lars Rahbek Nielsen

administrationsleder, økonomi, bygningsdrift, personaleledelse og bestyrelses betjening

Tlf.: 2598 0158

LE - Lasse Baasch Engedal

kemi, fysik

RA - Lasse Rahn

historie, tysk

LR - Line Beese Rasmussen

studievejleder, psykologi, idræt

tlf.: 25980778

LO - Lis Olsen

fysik, matematik

LS - Lisbeth Sønderup

kursusleder, matematik

LC - Lise Christiansen

engelsk, dramatik

LH - Louise Marie Holm Frandsen

historie, samfundsfag

LL - Louise Løvendahl

biologi

LP - Louise Prehn Schultz

historie, dramatik

MH - Mads S. Holm

dansk, idræt

RI - Malene Rickmann

engelsk, tysk

MR - Malene Rytter

matematik, fysik

MC - Maricela C.V. Christensen

spansk

MJH - Marie Juul Holdam

engelsk, tysk

MB - Marie Broue Mikkelsen

fransk, engelsk

SC - Marie Schmidt

Elite-koordinator Tornbjerg Elite, Idræt, biologi

SI - Marie Sindberg Jensen

dansk, musik

OES - Marie Østergaard

dansk, idræt

AN - Martin Lehrmann Andersen

engelsk, religion

ST - Martin Søgaard Thomsen

biologi, Kemi, bioteknologi

MS - Mette Skov

idræt, engelsk

MA - Mike Vandal Auerbach

matematik, fysik

TO - Mogens Holmstrøm Toft

teknisk servicemedarbejder

Tlf.: 2598 0075

MHA - Morten Hansen

Idræt, psykologi

MN - Morten B. Nielsen

kemi, fysik

NI - Morten Schou Nielsen

dansk, samfundsfag

PJ - Paw Stylsvig Jeppesen

Tillidsrepræsentant, historie, idræt

PL - Per Lorenzen

idræt, biologi

PA - Per Apollo

idræt, samfundsfag

PH - Peter Holme

dansk, billedkunst

PO - Peter Olsen

IT-vejleder, kursusleder, matematik, fysik

PS - Poul Sloth

teknisk support

Tlf: 2920 2294

RH - Rasmus Høyer

samfundsfag, religion

RT - Rasmus Steen Tvergaard

oldtidskundskab, religion

RK - Rikke Rowek Kier

dansk, oltidskundskab

RR - Rune Reimer Christensen

historie, engelsk

OT - Sabine Otten

spansk, tysk

SP - Shadi Khorsandian Pedersen

sekretær

KL - Signe Klokker

studievejleder, biologi, idræt

tlf.: 5155 5173

SW - Simon Worsøe

spansk, mediefag

SWJ - Susanne Wulff Jørgensen

sekretær, bogholderi

SK - Søren Nørup Knudsen

biologi, Samfundsfag

TT - Teresa Twardak

filosofi, psykologi

TG - Thomas Grann

engelsk, religion

TLU - Thomas Secher Lund

international koordinator, engelsk, samfundsfag, kursusleder

TJ - Thomas Tjørnelund

billedkunst

TP - Tine Pihl

uddannelsesleder, engelsk, idræt

Tlf.: 2598 0090

TC - Trine Cederfeld de Simonsen

engelsk, fransk, samfundsfag

UH - Uffe Hansen

vicerektor, matematik, idræt

Tlf.: 2910 1903